Cedric De Cauwer

Cedric De Cauwer

VUB

Over de uitdagingen die bij een elektrisch wagenpark horen:

Nieuwe fiscale regels maken elektrische wagens voordeliger, maar vormen slechts een stuk van het totale kostenplaatje. Waar houd je rekening mee? En hoe ga je optimaal te werk om te laden?

Over de opportuniteiten van elektrische bedrijfswagens:

Met elektrische wagens krijg je automatisch ook een significante verhoging van het energieverbruik. Hoe kan je je bedrijfswagens voeden en welke kansen gaan daarmee gepaard? Hoe haal je de Total Cost of Ownership (TCO) van je bedrijfswagens nog meer naar beneden?

Over slim laden:

Om slim te laden spelen de noden van elke specifieke bestuurder een rol.. Daarnaast moeten we kijken naar de energetische situatie van de site zelf: hoeveel zonne-energie wordt er opgewekt, welke andere verbruikers zijn aanwezig op de site, …En hoe ga je om met het nieuwe capaciteitstarief?.

Over vehicle-to-grid:

Vehicle-to-grid is een technologie waarbij de wagen energie teruggeeft aan het elektriciteitsnet. Zo kan je de energie die in een batterij aanwezig is en tijdelijk niet nodig is, gebruiken om een lokale site te bevoorraden of gewoon om het net te ondersteunen. Hoe werkt vehicle-to-grid en wat zijn de toekomstperspectieven?

11u40 – 12u00